• ORT1.jpg
  • ORT11.jpg
  • ORT2.jpg
  • ORT3.jpg

Dụng cụ đai dùng Pin_Orgapack

Còn hàng

Điện thoại: 0906.833.578
                    0909.379.278


Dụng cụ đai dây nhựa dùng Pin của hảng Orgapack_ Thụy Sỉ. Với 3 chức năng vận hành: Tự động, bán tự dộng và bình thường.

Dây đai sử dụng: Polypropylene and Polyester.        ORT-130                                  ORT-260                                         ORT-450
Kích thước dây: PET/PP                                        9 – 10,  12 – 13                       12 – 13,  15 – 16                          15 – 16,  18 – 19
                             PET                                           0.4 – 0.8 mm.                            0.5 – 1.0 mm.                               0.8 – 1.3 mm.
                               PP                                           0.5 – 0.8 mm.                            0.4 – 1.0 mm.                               0.8 – 1.3 mm. 
Lực căng:                                                              400 – 1200N.                            900 – 2500N.                               1300 – 4500N.
Phương pháp hàn: ma sát sinh nhiệt.
Hiệu suất mối hàn: 60 - 80% độ chịu lực
của dây (phụ thuộc vào chất lượng dây).
Trọng lượng:                                                             3.6 Kg.                                          3.8 Kg                                            4.3 Kg
Thời gian sạc Pin: 60 phút.
Số lượng đai sử dụng:                                           200 - 600                                       200 - 400                                       200 - 400 
( Phụ thuộc vào lực căng, thời gian hàn ).
Tuổi thọ Pin: Khoảng 2000 lần sạc.